Etiketa » Biologji

Sa cm³ i ka 1dm³?


1 dm³   =  1000 cm³ 

1 dm³ =  10 cm x 10 cm x 10 cm = 1000 cm³

Gjimnazi

Çka është biologjia?


Biologjia është shkencë natyrore e cila merret me studimin e jetës (në përgjithësi) dhe të organizmave të gjallë, duke përfshirë ndërtimin (strukturën), funksionin, rritjen dhe zhvillimin e tyre. 50 fjalë më tepër

Gjimnazi