Kjo është mënyra se si duhet vepruar gjate ndihmës së parë në rast se foshnjeve u mbetet diçka në fyt!