Adhurimi që shqiptarët kanë ndaj sportit është i madh dhe kjo gjë është e padiskutueshme. Ndër vite, në një mënyrë apo në një tjetër i kanë kushtuar shumë vëmendje, kohë, energji, gjithçka sportit. 194 fjalë më tepër